Informace z města

• Nové venkovní odpadkové koše
Město Bakov nad Jizerou instaluje nové kvalitní venkovní odpadkové koše v ul. Boleslavská, Husova a Tyršova. Odpadkový koš Prima Linea vybrala na svých jednáních komise ŽP, tyto koše postupně nahradí stávající koše, jejichž vzhled a funkčnost byl již nedostačující.

• Park u restaurace Na rychtě
Soukromí vlastníci pozemků v parku na Trenčíně (u restaurace Na Rychtě) provedli pokácení stromů (5 ks lípy srdčité, 4 ks smrku ztepilého, 1 ks borovice lesní), na základě zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. vydaného rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Povolení bylo vydáno pod podmínkou provedení náhradní výsadby v počtu nejméně 20 ks listnatých dřevin v tomto parku. Pokácené stromy se nacházely v těsné blízkosti komunikace č. II/610, domu čp. 732, byly z větší části suché, s trouchnivějícími dutinami, měly napraskliny a narušený kořenový systém. Stromy ohrožovaly nemovitosti, provoz na komunikacích, zdraví osob a zvířat.

• Obnova parku u zastávky
V parku u zastávky byly dokončeny terénní úpravy, které daly tomuto místu zcela novou tvář. Následovat bude výstavba kamenné zídky, výstavba nového, širšího schodiště na perón, výsadba dřevin dle návrhu odborné firmy a v neposlední řadě umístění mobiliáře - odpadkových košů, laviček.

Zbyněk Hýzler, DiS.
referent ŽP

Informace z města

Informace z města

Informace z města

 
 
13.4.2012 10:23:00 - aktualizováno 13.4.2012 10:23:35 | přečteno 863x | magdalena.bulirova
load