Nové návrhy soch pro bakovské náměstí

Socha pro Bakov

V červenci loňského roku jsme Vás seznámili s návrhy sochy pro bakovské náměstí. Zastupitelstvo města rozhodlo o zpracování dalších návrhů.

Na základě tohoto rozhodnutí zastupitelstva města pan prof. Moravec připravil další tři návrhy soch na Mírové náměstí, které by se více přibližovaly představě o podobě sochy Jizery. Více se o realizaci soch můžete dozvědět ze zápisu pana Riedela z 5.3.2013, který Vám v přepisu níže předkládáme.

Budeme rádi, když nám dáte vědět, který návrh Vás zaujal, a to na e-mailovou adresu člena komise životního prostředí, pana Hýzlera: hyzler@bakovnj.cz.

Děkujeme. 


Záznam z jednání  dne  4. března 2013 s p. Moravcem jun., SPŠKS Hořice

SOCHA  PRO  BAKOV NAD JIZEROU

Obsah jednání lze shrnout do následujících bodů:

  • Byly předány 3 nové modely, zohledňující naše připomínky z minulého roku k prvním návrhům. Dle těchto „ skic“ se zhotoví pískovcové originály s detailně  vypracovanými  partiemi – obličej, ruce atd. / Materiál je kvalitní, dlouhověký a bude povrchově ošetřen
  • Výběr jedné ze tří předložených variant si provede Bakov dle svých představ a pokud možno sdělí výsledek co nejdříve
  • Velikost sochy se řídí jistými sochařskými zákonitostmi a danými aspekty  a v tomto případě to bývá  lehce nadživotní velikost postavy
  • Po odsouhlasení bude ihned v Hořicích přikročeno k přípravným realizačním pracem
  • Časově lze – po vzájemném odsouhlasení – uvažovat  např.  o dokončení do konce srpna  t.r.  / Navrhl jsem jako event. součást slavností  obvykle pořádaných při  příležitosti posvícení/
  • Zhotovení sochy: Vlastní sochařská práce může trvat cca 2 týdny, počet lidí 4-6 .  Je možné uvažovat i o několika dnech ubytování, např. pro 2-4  pracovníky. Ubytování  však není podmínkou / vzdálenost do Hořic. Pracoviště  v Bakově na náměstí je ideální, postup prací  je součástí prezentace tvorby.  Přemístění na základovou desku je snadné – technické  prostředky má sochařská skupina SPŠKS k dispozici. Drobný odpadový kamenný  materiál by si zřejmě zlikvidovala technická skupina Bakova.
  • Základová deska: Protože tento typ plastiky i její urbanistické začlenění do prostoru je určen na úroveň terénu  a jen s mírným převýšením, postačující je betonový základ do nezámrzné hloubky cca 60 cm a v ploše korespondující s podstavou sochy. Vnitřek může být i z hrubého kameniva. Jsou zkušenosti, že usazení sochy se může provést již po 10-14 dnech po vybetonování.
  • Pan prof. Moravec nabízí další kontakty a osobní návštěvy s cílem vzájemného upřesnění všech činností  pro rychlý a úspěšný průběh realizace. 
  • Pro podrobnější seznámení s činností absolventů školy i  prof. Moravce a pro širší popularizaci této akce zašlou pracovníci školy obrazový a textový materiál, který by mohl být dále využit k archivaci a publikování.
J. Riedel 5.3. 2013


Socha pro Bakov

Socha pro Bakov č. 1

Socha pro Bakov č. 1

 
Socha pro Bakov č. 2

Socha pro Bakov č. 2

 
Socha pro Bakovč. 3

Socha pro Bakovč. 3

 
Sochy pro Bakov

Sochy pro Bakov

 
 
8.3.2013 13:27:19 | přečteno 1112x | magdalena.bulirova
load