Podzimní práce v městské zeleni

park

V parku Komenského sady byl doplněn mobiliář o jednu lavičku, zeleň o výsadbu nového stromku – višně chloupkaté. V parku u železniční zastávky byly instalovány kameny „šlapáky“ mezi chodníkem, cestou v parku a lavičkou. Alej k Ostrovu, vysázená v roce 2008 při akci „Škoda stromky“ byla ošetřena – byl proveden odborný řez cca 450 ks javorů, na jaře r. 2014 bude ještě provedeno dosázení v místech, kde byly stromky poškozeny vandaly, či přirozeně uhynuly. V parku u DPS byly vysázeny nové keře (šeříky, svída, zlatý déšť), v „Podstráních“ jeřabiny. Další výsadba v parcích a v ostatní městské zeleni bude provedena na jaře r. 2014. Co se týče ořezů: v první etapě zásahů na městské zeleni v době vegetačního klidu r. 2013/2014, bylo dokončeno odborné ořezání lip u sv. Barbory (započaté v loňském roce); ošetřeny byly též 3 „mladistvé“ lípy v aleji Buda a jasany u hřiště v Horkách. O dalších pracích/zásazích na městské zeleni bude informováno na webových stránkách města a v měsíčníku Bakovsko.

Zbyněk Hýzler, DiS. 

Co nového v našich parcích?

Podzimní práce

Podzimní práce

 
Podzimní práce

Podzimní práce

 
Podzimní práce

Podzimní práce

 
 
11.11.2013 16:38:49 | přečteno 884x | magdalena.bulirova
load