Práce na městské zeleni v roce 2016

údržba zeleně

Město Bakov nad Jizerou provedlo prostřednictvím firmy zajišťující odbornou péči o zeleň v tomto roce spoustu práce. 

Např.: prořez alejí (javory v ul. Tyršova, lípy k městskému hřbitovu, lípy u tenisových kurtů, lípy v Chudoplesích, lípa na Horkách), dále prořez solitérů – třešeň v ul. Smetanova, lípa v parku u sv. Barbory, jasan u ZŠ, vrba na Malé Bělé. Z výsadeb: u mateřské školky a školní družiny, u zdravotního střediska, v parku v Chudoplesích, výměna hlohů v ul. Palackého. Dále byly ošetřeny javorové aleje od hřbitova k Ostrovu a na Zvířeticích (výměna kůlů, krytů, obsekání, zástřih), Škoda a.s. byla požádána o finanční podporu na dosadbu těchto alejí (za uhynulé, poškozené – celkem chybí 128 stromků). Byly vypracovány návrhy obnovy parků v ul. Boleslavská/B. Němcové a v ul. Nad Úvozem (vč. úvozu), které byly připomínkovány komisí ŽP a budou projednány s občany žijícími v blízkosti těchto lokalit. Též byl posouzen zdravotní stav stromů podél komunikace od železničního přejezdu ke konci Malé Bělé (4 vlastníci pozemků, město vlastní cca ¼ aleje – ošetření v r. 2017); byla doplněna mulčovací kůra v parcích – záhonech a kolem stromů, vč. obrytí. Bylo také provedeno vysekání břehů nad zahrádkářskou kolonií a u stadionu, také druhé ožínání u tůní „Pod Zbábou“. Vzhledem k dočerpávání financí určených pro tento rok, nás čeká již „jen“: dokončení obnovy aleje na Budách – výsadba lip + magnolie v parku u sochy čápů, výsadba nového vánočního stromu na Malé Bělé, vysekání/mulčování kolem tůní pod železničními mosty (vč. ostrůvku a výběžku) s příp. výměnou uhynutých výsadeb, dendrologické posouzení borovice v parku u železniční zastávky. Suché stromy (např. v Komenského sadech, v parku u železniční zastávky, U Stadionu, v Chudoplesích) budou vyměněny zodpovědnými firmami v září/říjnu (v rámci 2leté záruční doby). Další bezodkladné práce budou provedeny prostřednictvím technické čety, ostatní budou předmětem návrhu rozpočtu 2017 = v případě jeho schválení v r. 2017 realizovány.

Závěrem bych chtěl apelovat na občany, kteří chtějí přiložit ruku k dílu, nepřijdou se však zeptat a poradit, zda mohou a sázejí na pozemcích města = na cizím: např. v javorové aleji od hřbitova k Ostrovu byly vysázeny lípy, které tam však nepatří (javorová alej…), v ul. Školní zase řada borovic podél chodníku… V takovýchto případech je snaha města původce výsadby dohledat a společně najít vhodnou lokalitu k výsadbě, je-li nedohledán, učiní tak město samo. Též žádám, vyzývám majitele nemovitostí, z jejichž pozemků zasahují větve do chodníku/komunikace, či zakrývají dopravní značení, aby svou zeleň pravidelně udržovali a předešli tak stížnostem ostatních občanů, kteří na toto poukazují, jelikož nemohou bezpečně po chodníku/komunikaci projít.

Zbyněk Hýzler
referent OSŽP 

Údržba městské zeleně

údržba zeleně

údržba zeleně

 
údržba zeleně

údržba zeleně

 
údržba zeleně

údržba zeleně

 
údržba zeleně

údržba zeleně

 
údržba zeleně

údržba zeleně

 
údržba zeleně

údržba zeleně

 
 
22.9.2016 11:32:50 | přečteno 544x | magdalena.bulirova
load