Projekt Vegetační úpravy v lokalitě U Stadionu byl dokončen

vegetační úpravy

Počátkem září byla dokončena realizace projektu „Vegetační úpravy – lokalita U Stadionu Bakov nad Jizerou“ a to umístěním vzdělávacích environmentálních prvků (4 x infotabule, 15 x popisné tabulky k vybraným dřevinám, 1 x pamětní deska). 

Výsadba 68 stromů (např. jedle, borovice, javor, habr, buk, dřesovec, moruše, dub, jeřáb a jilm), 255 listnatých a 26 jehličnatých keřů (např. jalovec, tis, azalka, dřín, svída, hloh, brslen, mochna, bobkovišeň, trojpuk a kalina), 134 trvalek a pokryvných dřevin (např. břečťan, barvínek, bergenie a třezalka), 160 cibulovin (např. bledule, modřenec, sasanka, prvosenka, krokus a narcis), byla dokončena koncem června, poté prošla zatěžkávací zkouškou – tropickým létem. Díky dostatečné zálivce ze strany dodavatele, není předpokládaný úhyn výsadby tak veliký – uschlo pár jednotlivců, kteří (pokud se ještě nevzpamatují) budou vyměněny v rámci záruční doby.

Dále byl v lokalitě instalován městský mobiliář, a to 13 laviček a 5 odpadkových košů. Realizace projektu byla z 80% financována z prostředků SFŽP (Národní program SFŽP ČR, 1. Výzva Programu zeleň do měst a jejich okolí), spoluúčast města Bakov nad Jizerou činila 90 tis. Kč. 

Cílem tohoto projektu bylo zlepšení vegetačních ploch s rozšířením o osvětovou a výchovnou funkci, posílení biodiverzity území a zhodnocení odpočinkové lokality přírodního charakteru, která je nedílnou součástí města. Myslím, že se toto podařilo a těším se, pokud budeme obdobně úspěšní se žádostí o dotaci, na II. část „Sadové úpravy – U Stadionu Bakov nad Jizerou“, která řeší revitalizaci zbylé části lokality (pohledem od schodů ke hřišti vpravo – k želez. trati), např. kácením 15 dřevin, ošetřením 33 dřevin, výsadbou 17 listnatých stromů, 67 keřů, instalací 4 laviček a 3 košů.

Zbyněk Hýzler
referent OVŽP

V Podstráních

vegetační úpravy

vegetační úpravy

 
vegetační úpravy

vegetační úpravy

 
vegetační úpravy

vegetační úpravy

 
vegetační úpravy

vegetační úpravy

 
 
19.10.2015 10:42:43 | přečteno 778x | magdalena.bulirova
load