Vichřice 23.7.2009

Vážení spoluobčané,

ani naše město a přilehlé obce nebyly ušetřeny povětrnostním vlivům, které nám v poslední době tolik komplikují život. Ve čtvrtek 23.7., v odpoledních hodinách, i nás přepadla intenzivní bouřka s velmi silným nárazovým větrem, jaký v naší lokalitě nepamatujeme. Bohužel se asi budeme muset připravit na to, že nás podobné rozmary počasí budou v budoucnu trápit častěji. Řádění větru odnesla zejména řada stromů a střech. Spadlé stromy zablokovaly řadu místních komunikací, ale i komunikací mezi obcemi. Dalším z následků bylo přerušení dodávek elektrické energie v řadě lokalit a dočasné přerušení mobilního telefonického spojení, což záchranné práce značně komplikovalo.

Do záchranných prací, které byly zahájeny neprodleně, se aktivně zapojily všechny organizační složky města, hasiči, technická četa, městská policie, ale i řada dobrovolníků. Současně začal pracovat i krizový štáb a ve večerních hodinách se konalo mimořádné zasedání rady města. Záchranné práce se nejprve soustředily na zajištění lokalit, kde hrozilo nebezpečí úrazu, dále na zprůjezdnění komunikací, jejichž neprůjezdnost mohla způsobit značné komplikace například v případě potřeby příjezdu záchranné služby a následně na eliminaci škod na majetku. Dále byla zřízena krizová linka a byl do pozdních nočních hodin otevřen městský úřad pro pomoc spoluobčanům. Hned druhý den záchranné práce pokračovaly intenzivním tempem, byly zmapovány i odlehlejší lokality, které však občané rádi využívají k rekreaci, byly registrovány a dokumentovány škody na majetku, mimořádně bylo otevřeno sběrné středisko a současně byly zabezpečeny některé lokality označením a vyhlášením zákazu vstupu, jelikož v nich hrozilo značné nebezpečí úrazu.

Zde se bohužel musím zmínit i o nezodpovědnosti některých spoluobčanů, kteří do těchto nebezpečných označených míst chodili i se svými dětmi. V této souvislosti upozorňuji na to, že, záchranné práce stále nebyly ukončeny a některá místa jsou stále nebezpečná. Jejich seznam je umístěn na webových stránkách města, v městských vývěskách a na dalších frekventovaných místech.

Po celý následující den řadě spoluobčanů komplikovalo život trvající přerušení dodávky elektrické energie. Rádi bychom našim spoluobčanům více pomohli i v řešení tohoto problému, který je však plně v kompetenci společnosti ČEZ. Zde jsme se soustředili na hlášení poruch a následné urgence. Kalamita však byla v celém našem okrese a i ČEZ byl nucen volit priority. Zde byly některé útoky od rozhořčených spoluobčanů směrem k zaměstnancům města, kteří se snažili pomáhat všude, kde to jen šlo, opravdu zbytečné.

V závěru bych si dovolil za celé vedení města vyjádřit poděkování všem spoluobčanům, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli a stále podílejí na likvidaci škod.

Jan Babák

Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
Vichřice 23.7.2009

Vichřice 23.7.2009

 
 
24.7.2009 16:07:00 - aktualizováno 18.1.2011 18:13:34 | přečteno 1299x | magdalena.bulirova
load