Výsadba nové městské zeleně v roce 2008- 2009

Veřejné sázení stromků - Ostrov, 25.10.2008

ROK 2008:
U stadionu v Podstráních byla provedena výsadba 50 ks stromů.

V lokalitě V Podstráních (od železničního přejezdu směrem k tůni pod Zemanovými) byla provedena obnova lokality, výsadba 120 ks (břízy, duby, smrky), nyní se provádí dosadba dalších 60 ks.

Byla osázena nová alej od katolického hřbitova směrem k chatové osadě Ostrov ve spolupráci se Škoda a.s. Mladá Boleslav - 800 ks javorů

ROK 2009:
FLORA Bakov nad Jizerou bude realizovat projekt města na obnovu parku u kaple Sv. Barbory

Bude provedena úprava terénu u skateboartového hřiště a výsadba lesoparku.

Při výsadbě stromů bude Město Bakov nad Jizerou i nadále spolupracovat se Škodou a.s. Mladá Boleslav. Je plánována výsadba stromů v okolí tůně Pod Zemanovými a obnova cesty pro pěší z Chudoples do Rybního Dolu, která by měla být osázena novou alejí stromů.

Na základě projektu Strom života bude realizována obnova aleje v ul. Palackého - hlohy budou nahrazeny novou výsadbou.

březen 2009

19.3.2009 9:16:36 - aktualizováno 19.3.2009 9:21:43 | přečteno 1040x | magdalena.bulirova
load