Výsadba zeleně

Město Bakov nad Jizerou vysázelo v první polovině letošního roku mnoho nových dřevin v městských parcích a dalších lokalitách. Na Mírovém náměstí byla dokončena obnova jedné poloviny parku (výsadba 2 habrů, 1 hrušně, 1 převislé břízy, vajgélií a tavolníků), která bude v nejbližší době završena instalací 5 reprezentativních odpadkových košů a stojanu na kola. V Komenského Sadech byl vysázen tzv. hadí smrk (roste jako velmi řídký strom s pokroucenými a převislými větvemi) a pomyslnou třešničkou na dortu byla instalace městského mobiliáře, pěti stylových venkovních odpadkových košů a dvou laviček. Obnova parku na zastávce též pokročila, jsou budovány cesty a okrasná kamenná zídka. V letošním roce je též počítáno se založením trávníku a výsadbou dřevin (celkem bude v tomto parku vysázeno 60 stromů a 1.536 keřů). Největší plošnou výsadbou stromů v tomto roce je pokračování obnovy lokality „Pod Zbábou" a výsadba u rychlostní silnice R10, kde bylo v rámci tradiční akce „Škoda stromky" vysázeno 7. 000 ks olší, dubů, jasanů a lip. Další výsadba v Bakově nad Jizerou: 2 magnolie v Linkově ul., 5 vrb a vajgélií ve volnočasovém areálu, 1 višeň ve Školní ul. Ani místní části Bakova nepřišly letos zkrátka: v Budách byly vysázeny tři lípy, jedle; v Chudoplesích javor, vrba; v Horkách lípa, ve Zvířeticích 5 ovocných stromků. Výše uvedenými výsadbami zeleně však práce na městské zeleni neskončily, kromě již uvedené obnovy parku na zastávce je například počítáno s obnovou aleje v rekonstruované ulici Palackého. Zde bude vysázeno minimálně 15 ks stromů, které do této ulice neodmyslitelně patří (komise ŽP navrhla dřeviny sloupovitého tvaru, např. hloh jednosemenný, habr). Nezbývá než přát si, aby stromy zdárně rostly.

Výsadba zeleně

Výsadba zeleně

Výsadba zeleně

 
Výsadba zeleně

Výsadba zeleně

 
Výsadba zeleně

Výsadba zeleně

 
Výsadba zeleně

Výsadba zeleně

 
Výsadba zeleně

Výsadba zeleně

 
Výsadba zeleně

Výsadba zeleně

 
Výsadba zeleně

Výsadba zeleně

 
Výsadba zeleně

Výsadba zeleně

 
Výsadba zeleně

Výsadba zeleně

 
Výsadba zeleně

Výsadba zeleně

 
 
21.6.2012 9:07:09 - aktualizováno 21.6.2012 9:04:55 | přečteno 999x | tana
load