Ceník za odložení odpadu

sběrný dvůr

Ceník za odložení vybraných druhů odpadů a elektrozařízení ve sběrném dvoře Pod Vápeníkovými“ v Bakově nad Jizerou

(ceny vč. DPH)

Kód odpadu

Kateg. odpadu

Název odpadu

Cena pro občany 1

Cena pro ostatní 2

150105

O

Kompozitní obaly

zdarma

3,00 Kč/kg

150110

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

zdarma

22,00 Kč/kg

150202

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), 
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

zdarma

22,00 Kč/kg

160103

O

Pneumatiky z osobních automobilů a motocyklů

zdarma

60 Kč/ks.

160103

O

Pneumatiky nákladní do R 22,5

------------

270,- Kč/ks.

170107

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

1,00 Kč/kg

2,00 Kč/kg

200101

O

Papír

zdarma

1,00 Kč/kg

200102

O

Sklo

zdarma

1,00 Kč/kg

200111

O

Textilní materiály

zdarma

3,00 Kč/kg

200125

O

Jedlý olej a tuk

zdarma

3,00 Kč/l

200126

N

Olej a tuk

zdarma

9,00 Kč/kg

200127

N

Barvy, lepidla, pryskyřice (v obalech)

zdarma

22,00 Kč/kg

200133

N

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03
a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

zdarma

22,00 Kč/kg

200139

O

Plasty

zdarma

3,00 Kč/kg

200140

O

Kovy

zdarma

zdarma

200201

O

Biologicky rozložitelný odpad (např. tráva, listí, větve zvlášť)

zdarma

2,00 Kč/kg

200307

O

Objemný odpad

zdarma

3,00 Kč/kg

Elektrozařízení/
Elektrospotřebiče

např.: lednice, televizory, monitory, zářivky, baterie,
akumulátory, domácí spotřební elektronika

zdarma
(kompletní zařízení)

zdarma
(kompletní zařízení)


1. Osoby s trvalým pobytem se prokáží obsluze Sběrného dvoru OP či jiným dokladem totožnosti prokazujícím trvalý pobyt na správním území města Bakov n. J.

1. Osoby vlastnící nemovitost na správním území města Bakov n. J. prokáží obsluze Sběrného dvoru, že uhradili městu poplatek za nakládání s komunálním odpadem za příslušnou nemovitost.

2. Podnikatelé a ostatní fyzické osoby bez prokázání se, že uhradili městu poplatek za nakládání s komunálním odpadem nebo bez trvalého pobytu na správním území města Bakov n. J.

Dne 27. 5. 2019.10.2.2013 12:23:52 - aktualizováno 4.6.2019 11:54:41 | přečteno 4079x | magdalena.bulirova
load