Informace o provozu na sběrném dvoře

sběrný dvůr

Sběrný dvůr je určen pouze pro občany města Bakov nad Jizerou a příměstských částí Malá Bělá, Zvířetice, Podhradí, Horka, Buda, Studénka, Chudoplesy, samoty Brejlov, Malý a Velký Rečkov, Klokočka a Zájezdy.

Občané najedou prvními vraty na váhu, kde bude vozidlo s odpadem zváženo. Dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění a Provozního řádu schváleného Krajským úřadem Středočeského kraje bude zaznamenán kód přivezeného druhu odpadu, kategorie, hmotnost odpadu, datum dodávky a podle obsluze předloženého občanského průkazu totožnost dodavatele odpadu (jméno, příjmení, adresa). V případě dodání kovových odpadů je zaznamenáno jméno, příjmení, adresa, datum narození nebo rodné číslo, dále číslo průkazu totožnosti a stručný popis kovového odpadu.

Po zvážení odloží občané odpad na místa k tomu určená dle pokynů obsluhy, spodními vraty vyjedou ze sběrného dvora a opět prvními vraty najedou ke zvážení vozidla bez odpadu. Po zvážení hmotnosti vozidla bez odpadu sběrný dvůr prvními vraty opustí.

Občané odevzdávají odpad bezplatně, mimo stavebního odpadu, za který zaplatí na sběrném dvoře podle ceníku schváleného městem Bakov nad Jizerou 0, 40 Kč/kg včetně DPH. 

Provozní doba sběrného dvora

7.5.2019 20:48:44 | přečteno 883x | magdalena.bulirova
load