Historie

Zvířetice z cesty zvané Kopánka

Schéma stezkyZastavení čtvrté ...


Pod starým palácem

Na vrcholu kopce před námi se vypínají mohutné zbytky takzvaného starého paláce – nejstarší obytné kamenné budovy původního hradu, sídla hradního a později zámeckého pána. V době svého vzniku byl mnohem menší a obsahoval pravděpodobně především obytné místnosti majitele hradu.

V průběhu staletí se postupně rozšiřoval podél hradeb směrem k oběma přilehlým nárožím a byl několikrát přestavován. Ve zvětšeném paláci 14. století se mohl nacházet velký rytířský sál i původní hradní kaple.

Zřejmě na počátku 16. století došlo k přepatrování budovy a v jejích útrobách vznikly mohutné klenuté stropy viditelné dodnes. Poslední rekonstrukcí pak prošel palác v rámci zámecké proměny. Množství oken v několika úrovních a rozestupech je pamětníkem změn a přestaveb různých období.

Z historických pramenů víme, že z našeho pohledu v levé části předposledního patra se v 17. století nacházela jídelna, vpravo od ní pokoj mladé komtesy a dále vpravo – v místnosti s dochovaným oknem – byla studovna šlechticů.

Ke starému paláci přiléhal od západu pozdně gotický palác. Vznikl zřejmě na počátku 16. století za Sezimů z Ústí, do nádvoří se v přízemí otvíral pozdně gotickou arkádou a kryt byl patrně napříč položenými střechami. Jeho pozůstatkem je dnes drobný gotický portálek v nádvoří ústící do prostory sloužící v 17. století jako zámecká lázeň. Nad ním v prvním patře se ve stejné době nacházely komnaty fraucimoru.

Barokní jízdárna

V prostoru před dnešním parkovištěm stávala mohutná budova jízdárny („rajtšuly“) z roku 1683, která byla posledním článkem stavebního vývoje zámeckého komplexu. Zde probíhala drezura koní, v chladných měsících uvnitř budovy (zvané proto jízdárna zimní), v letních na urovnané ploše vedle ní (jízdárna letní). Jízdárna podlehla demolici roku 1973.

Zámecký pivovar

V zámku Zvířetice fungoval od 16. století pivovar. Předpokládáme, že část provozu byla umístěna ve sklepích starého paláce. Výroba sladu pak probíhala v dodnes zachovalé sladovně na předhradí.


Zajímavost:

Kachlová kamna ze starého paláce

knihaVe starém paláci, nejstarší části hradu, stála krásná zeleně glazurovaná pozdně renesanční kachlová kamna. Úlomky jejich kachlí s motivy andělů, draků a rostlin můžete vidět v expozici bakovského muzea.Fotogalerie 4. informačního panelu

Zbytky staráho paláce z nádvoří

Zbytky staráho paláce z nádvoří

nejstarší části hradní dispozice
 
Zvířetice z cesty zvané Kopánka

Zvířetice z cesty zvané Kopánka

Rytina F. A. Habera, 1. pol. 19. stol.
 
Zvířetice s jídárnou, kovárnou a přívozem

Zvířetice s jídárnou, kovárnou a přívozem

počátek 19. století
 
Jízdárna před demolicí roku 1973

Jízdárna před demolicí roku 1973

 
Kachle z pozdně renesančních kamen

Kachle z pozdně renesančních kamen

umístěných ve starém paláci; 2. polovina 16. století
 
 
8.4.2015 22:22:36 | přečteno 1023x | magdalena.bulirova
load