Historie

Kompletní kord z počátk 17. století

Schéma stezkyZastavení šesté ...


Pod zaniklým vinohradem

V nároží nad námi ční ve stráni zbytky barokní kaple z roku 1653. Její stavba byla završením stavební činnosti ve vlastním zámeckém areálu a období jejího dokončení je i vyvrcholením stavebních proměn zámku Zvířetice. Na místě současné kaple se dříve nacházela bašta a v počátcích hradu možná i další věž. Víme, že původní hradní kaple byla na Zvířeticích už v období středověku – připomínána je v historických pramenech sklonku 14. století. Její polohu však nemůžeme s jistotou určit. Asi nešlo o samostatnou budovu, ale pouze o menší prostor v rámci později přestavovaného starého paláce.

Dnes již téměř neexistující severní křídlo spojovalo prostor mezi kaplí a velkou věží. V přízemí se nacházely převážně skladovací prostory a stáje, v prvním patře pak obytné místnosti využívané v 17. století jako byty úředníků.

Ve stráni pod kaplí a dále vlevo pod starým palácem se v 17. století rozkládaly kaskádové vinice, jaké dnes vidíme například pod mělnickým zámkem. Do areálu zahrad a vinohradu se vstupovalo brankou, nacházející se pravděpodobně na úpatí dříve uzavřeného předhradí poblíž mostu a také v podhradí u jízdárny.

Hradní studna

Zřejmě již od doby vzniku hradu existovala také studna na nádvoří, později jistě výrazně rozšiřovaná a dodnes zachovalá. Se svými 42,5 metry dosahuje hladiny Jizery. Po opuštění zámku byla postupně až na úroveň povrchu zcela zasypána. V letech 1976–77 došlo v rámci výzkumného projektu Státního ústavu památkové péče v Praze a hnutí Brontosaurus k její sanaci a byla opět vyčištěna až na dno. V průběhu prací byly ve studni nalezeny zajímavé artefakty: torzo gotického meče, přezka z renesanční spony, vědro, a dokonce kovový ohřívací koš do postele – jakýsi předchůdce dnešních gumových lahví.

Zvířetice a K. H. Mácha

Když zříceniny Zvířetic při své krkonošské pouti roku 1833 navštívil Karel Hynek Mácha, pořídil do svého skicáře několik kreseb zaniklého zámku: Dva kolorované pohledy z Podhradí a kresbu s detailem věže doplňuje skica zříceniny ze stráně nad protější roklí. Zbytky severního křídla s věží na ní svírají tak charakteristický úhel, že je možné určit přesné stanoviště, odkud Mácha kreslil. Na místě se dodnes nachází mohutný kamenný kvádr, pomyslná stopa básníka v krajině.


Zajímavost:

Tajná chodba v hradní studni

knihaPodle staré pověsti vychází ze studně na nádvoří tajná chodba ven z hradu. Ústit má až v kilometr vzdáleném zvířetickém dvoře. Podle jiné verze pověsti vede tajná chodba přímo na opačnou stranu: Kdysi prý spustili do studny kachnu, která vyplavala na řece Jizeře v místech proti bývalému zámku.

Naše pověst má skutečný základ: V hloubce asi osmi metrů pod povrchem byla ve studni objevena spojovací chodba do starého paláce, sloužící jako lednice k chlazení potravin. Zachovaly se v ní prý i oválné prohlubně pro uložení lahví.Fotogalerie 6. informačního panelu

Zbytky zámecké kaple a severního křídla se studnou

Zbytky zámecké kaple a severního křídla se studnou

 
Ohřívací koš do postele nalezený při sanaci hradní studny

Ohřívací koš do postele nalezený při sanaci hradní studny

16.-17. století
 
Profil hradní studny

Profil hradní studny

s vyznačením spojovací chodby do starého paláce
 
Kompletní kord z počátk 17. století

Kompletní kord z počátk 17. století

nalezený ve studni
 
Zvářetice se sladovnou na vyobrazení K. H.  Máchy

Zvářetice se sladovnou na vyobrazení K. H. Máchy

 
 
8.4.2015 22:21:11 | přečteno 999x | magdalena.bulirova
load