Turistické zajímavosti v okolí

Obec Zvířetice

Schéma stezkyBakov nad Jizerou

Město s 5 tisíci obyvateli. Původně rybářská osada, první zmínka 1345, povýšení na město 1497. Tradice hrnčířství, výroby z rákosu a orobince. Kostel sv. Bartoloměje z konce 16. století a sv. Barbory z 1. pol. 16. století s hřbitovní branou z roku 1588. Na náměstí sloup Nejsvětější Trojice z roku 1729.

Malá Bělá

Spádová obec Bakova nad Jizerou. Na konci obce při železniční trati významné naleziště hrobů lidu popelnicových polí. Dvě technické památky – most přes Jizeru z roku 1922 a vodní elektrárna.

Obec Zvířetice

Původně středověká ves ležící 1 km severozápadně od hradu, v dnešní podobě stále citelně ovlivněná barokní a klasicistní výstavbou. Ve vsi renesanční vrchnostenský hospodářský dvůr s hlavní budovou z počátku 17. století s pamětní deskou z roku 1607.

Baba

Zalesněný čedičový vrch se dvěma neovulkanickými komíny – Babou a Dědkem. Národní přírodní rezervace s ochranou lesních a nelesních ekosystémů. Z vrcholu Dědek vyhlídka do Českého ráje.

Studénka

Dnes samota poblíž Horních Stakor, dříve centrum historického panství sousedícího s panstvím zvířetickým. První zmínka 1297. V areálu zřícenina tvrze později přestavěné na statek a zaniklý kostelík sv. Václava.

Rečkov

Národní přírodní památka v údolní nivě potoka Rokytky. Biotop vzácných a ohrožených rostlin a živočichů, především popelivky sibiřské. Od roku 2010 prožitková a naučná stezka pro rodiny s dětmi.

Klokočka

Samota v lesích v údolí potoka Rokytky s pramenem pitné vody. Při něm barokní kaple sv. Stapina z roku 1730. Během 18. století zde vznikly malé lázně. Hlavní budova přeměněna v 19. století na myslivnu.

Maníkovice

Barokní lovecký zámeček postavený hrabětem Josefem
z Valdštejna roku 1711. Od 19. století sloužil jako myslivna, dnes v soukromém vlastnictví. Roku 1831 zde pobýval slavný loupežník Václav Babinský, který se dle pověstí ukrýval v jeskyni Zlodějka v blízkém lese Lovotín.

Klášter Hradiště

Bývalý cisterciácký klášter z pol. 12. století, ve středověku jeden z nejvýznamnějších v Čechách. Roku 1420 vypálen husity, v renesanci v troskách konventu vybudován zámek, přeměněný v 19. století na dodnes fungující pivovar. Z původního kláštera zachována krypta a výstavný portál z roku 1260.

Radechov

Přírodní památka – vrch s bukovými 200 let starými lesy. Na vrcholu lovecký zámeček z 19. století vystavěný v tyrolském stylu, dnes sloužící jako myslivna.

Hrdlořezy – Předliška

Pozůstatky zatím nedatovaného hradiště se zbytky valů a příkopu. Nálezy z pozdní doby kamenné (kultura nálevkovitých pohárů), bronzové i ranného středověku.

Michalovice

Zřícenina významného hradu nad Jizerou, založen před rokem 1281 Markvartici. Jan z Michalovic byl slavným rytířem své doby a účastníkem turnajů. Charakteristická šikmá věž zvaná Putna vznikla sesuvy podloží a podkopáním hledači pokladů v 19. století.

Zajímavá místa v okolí

Mapa Bakovska

Mapa Bakovska

 
Bakov nad Jizerou

Bakov nad Jizerou

 
Malá Bělá

Malá Bělá

 
Obec Zvířetice

Obec Zvířetice

 
Baba

Baba

 
Studénka

Studénka

 
Rečkov

Rečkov

 
Klokočka

Klokočka

 
Maníkovice

Maníkovice

 
Klášter Hradiště

Klášter Hradiště

 
Radechov

Radechov

 
Hrdlořezy   Předliška

Hrdlořezy Předliška

 
Michalovice

Michalovice

 
 
8.4.2015 22:24:37 | přečteno 1335x | magdalena.bulirova
load