Úvod stezky

Zámek Zvířetice před prvním požárem kolem roku 1693

Schéma stezky, obrázek se otevře v novém okněZastavení první ...


Vítejte...

Vydáváme se společně za poznáním Zvířetic, po stezce krajiny a času. V místech, kterými budeme procházet, se před téměř čtyřmi staletími rozkládal rozlehlý zámek se zahradami a vinicemi v době své největší slávy. Ještě dříve, již před rokem 1300, střežila na tomto místě okolní krajinu mohutná gotická pevnost několika věží – původní středověký hrad.

 Historické panství zvířetické, jehož byl hrad centrem, se rozprostíralo do širokého okolí. Scenérii jihovýchodu dominuje od nepaměti tajemná silueta Baby – sopečného vrchu se dvěma komíny. V jejím popředí na severovýchodu vidíme městečko Bakov nad Jizerou s přilehlými obcemi – „centrum“ našeho kraje. Za ním se otvírají brány Českého ráje s hradem Valečovem a masivem Drábských světniček. Na severním horizontu se rýsuje charakteristický vrcholek Ještědu, na severozápad se vypínají středověké zříceniny Ralska. Západu vévodí královský Bezděz a jižní pohled halí hradba kopců nad údolím Jizery. Tímto směrem leží trosky Michalovic – nejbližšího spolupamětníka časů rytířských hradů.

Shlédneme–li do bližšího okolí, spatříme na východě Jizeru, odvěkého společníka hradu a pozdějšího zámku. Protiváhou jejího toku jsou klidné vody Panských tůní při cestě k Mladé Boleslavi. Toto jsou kulisy místa, ve kterém naši předci žili, pracovali a prožívali po staletí. Poznejme a prožijme i my nyní tento prostor. Je možné, že v něm rozpoznáme část sebe samých.

Přívoz

Přístup k zámku přes Jizeru od Chudoples zajišťoval původně dřevěný most. Ten býval v důsledku častých povodní mnohokrát opravován. Při poslední z nich v roce 1713 byl stržen zcela a vrchnost se rozhodla zřídit na jeho místě přívoz, který sloužil až do 60. let 20. století.

Po „vylodění“ se poutník ubíral napříč luční pěšinou až do obce Podhradí. V 19. století se mohl v místě jejího vyústění občerstvit v hostinci Jana Marka zvaném „V Zeleném údolí“.

Dvorec Olšovka

Staré prameny prozrazují, že mezi Chudoplesy a hradem Zvířetice se v předhusitském období nacházel dvorec Olšovka. Známe i jméno Jaroslava z Olšovky, nevíme však, kde přesně dvorec stál. Předpokládáme, že se rozkládal na výšině zalesněného hřebenu nad přívozem, kam dosud vede z rokle od severu úzká cesta pro jeden povoz.


Zajímavost

kniha, obrázek se otevře v novém okněKdy a jak vznikl název Zvířetice, s jistotou nevíme. Pravděpodobně ho ale můžeme odvozovat od vlastního jména „Zvieřě“ či „Zvěrata“, zakladatele nedaleké obce či dvorce, který mohl existovat již dříve před založením původního šlechtického sídla.
Fotogalerie 1. informačního panelu

Zámek Zvířetice před prvním požárem kolem roku 1693

Zámek Zvířetice před prvním požárem kolem roku 1693

 
Současný stav zříceniny, červenec 2013

Současný stav zříceniny, červenec 2013

 
Nejstarší známé vyobrazení zámku z roku 1754

Nejstarší známé vyobrazení zámku z roku 1754

 
Přívoz pod Zvířeticemi kolem roku 1940

Přívoz pod Zvířeticemi kolem roku 1940

 
Zvířetickou stezkou krajiny a času

Zvířetickou stezkou krajiny a času

 
 
8.4.2015 22:24:44 | přečteno 1244x | magdalena.bulirova
load