Chudoplesy

Chudoplesy

Počet obyvatel: 265 (k 1.1.2017)

  • Chudoplesy

Chudoplesy vznikly na hranici panství studénského a zvířetického a nejstarší zmínku o nich nacházíme v historických pramenech z roku 1415. Leží při staré (císařské) silnici vedoucí z Mnichova Hradiště na Mladou Boleslav, v půli cesty mezi Kosmonosy a Trenčnínem. Stejně jako jiné obce na Bakovsku (Buda, Braňka) tvoří i zástavbu Chudoples z větší části domky při silnici a postrádájí proto přirozený střed obce.

V minulosti byly Chudoplesy velmi důležitou zastávkou pro formany vezoucí své zboží směrem na Mladou Boleslav, neboť vysoké stoupání do Kosmonoského kopce si žádalo pomocnou přípřež, kterou si mohli zajistit v místním zájezdním hostinci (dnes v místech po pravé straně silnice směrem od Bakova). Podobné služby byly poskytovány i na opačné, kosmonoské straně, protože kopec leží mezi oběma místy a jde tedy o oboustranné stoupání.

V lukách před Chudoplesy se nachází nově opravená boží muka, stojící při někdejší polní cestě na Studénku. Vydáme-li se z Chudoples směrem k Jizeře, budeme odměněni nejen neobvyklým pohledem na hrad Zvířetice, ale můžeme vidět i chaloupku s bývalým přívozem, který sloužil k přepravě cestujících a poutníků, kteří se ubírali do hradu, pozdějšího zámku Zvířetic, protože silnice spojující Bakov s Josefovým Dolem a Boleslaví tehdy ještě nestála a cesta přes Chudoplesy byla hlavním spojníkem mezi oběma místy.

Změna územního plánu v roce 2006 umožnila v katastru obce Chudoplesy další zástavbu rodinných domů včetně nově vybudované infrastruktury a veřejného osvětlení. Výstavba byla rozdělena do dvou etap. V první etapě, bezprostředně navazující na původní zástavbu je v plánu výstavba 16 nových rodinných domů. Na tuto zástavbu navazuje druhá etapa nové lokality, oddělena od hlavní silnice II/610 přírodním protihlukovým valem. Tato lokalita disponuje samostatným vjezdem z hlavní silnice. Kapacita druhé etapy výstavby je přes 20 bytových jednotek. 

autor a foto: Vojtěch Dvořák
Pavel Orendáš

Chudoplesy

Chudoplesy

Chudoplesy

 
Chudoplesy hlavní silnice

Chudoplesy hlavní silnice

 
Chudoplesy

Chudoplesy

 
Boží muka

Boží muka

 
Lokalita před zahájením výstavby v r  2006

Lokalita před zahájením výstavby v r 2006

 
První etapa výstavby

První etapa výstavby

 
Druhá etapa výstavy

Druhá etapa výstavy

 
Nová zástavba

Nová zástavba

 
 
17.3.2007 21:11:56 | přečteno 4739x | magdalena.bulirova
load