Malá Bělá

Malá Bělá

Počet obyvatel: 284 (k 1.1.2017)

  • Malá Bělá

Asi žádná obec snad kromě Trenčína není od nepaměti tak úzce spjata s Bakovem, jako Malá Bělá, která dostala své jméno od stejnojmenného potoka. „Malá" pak proto, že dřívější Bělá pod Bezdězem, která byla přenesena na ostroh na potokem Bělou, nesla tehdy název Velká neboli Hrubá Bělá.

Nejstarší osídlení slovanskými kmeny dokumentuje naleziště 173 hrobů lidu popelnicových polí. Podle množství i kvality nalezených předmětů se dá usuzovat, že zde až do doby halštatské stála rozsáhlá osada. Také v místě „Na Starém zámku" za železničním viaduktem na opačné straně obce stávalo zřejmě ranné feudální sídlo, hradiště či dokonce původní hrad (asi nedokončený) pánů ze Zvířetic. 

Nejstarším stavením v Bělé je mlýn, který figuruje i v kupní smlouvě o postoupení statků mezi Klášterem Hradiště a Zvířetickým panstvím z roku 1345. Až do 15. století zde stály pouze dva domy a mlýn. Do poloviny 16. století se jejich počet již rozrostl třikrát. V 19. století náležely k Malé Bělé i oba Rečkovy, Nová Ves a Klokočka, dnes již samostatné obce.

autor: Vojtěch Dvořák
 foto: Vojtěch Dvořák
archiv MěÚ

Malá Bělá

Malá Bělá, most přes Jizeru

Malá Bělá, most přes Jizeru

 
Malá Bělá

Malá Bělá

 
Malá Bělá

Malá Bělá

 
Malá Bělá

Malá Bělá

 
 
17.3.2007 20:59:30 | přečteno 3488x | magdalena.bulirova
load