Olšovka

Olsovka
  • Olšovka

Kde vlastně ležel dvůr Olšovka? Tuto otázku si možná ještě dnes klade nejeden vlastivědný badatel i místní historik. Jisté je, že dvorec, které mělo být možno spatřit z věže zvířetického hradu, stával někde na vyvýšeném místě mezi Chudoplesy a řekou Jizerou. Jsou asi dvě lokality, kde lze její polohu očekávat. Jedna se nachází na vyvýšenině zhruba naproti bývalému přívozu a dostaneme se na ni polní cestou od Chudoples, dáme-li se pak na rozcestí před lesíkem zcela vpravo. Druhá hypotéza ji situuje vlevo, jdeme-li z rozcestí naopak roklí dolů směrem k přívozu a před východem z lesa na panelovou cestu vystoupáme pěšinkou prudce vlevo. Důvod, proč předhusitský dvorec zanikl, je stejně tak neznámý jako místo, kde se nacházel. Jedinou historickou osobností nám známou v souvislosti s tímto dvorcem je Jaroslav z Olšovky, který figuroval jako spolusvědek tržní smlouvy z května 1415.

autor a foto: Vojtěch Dvořák

17.3.2007 20:51:47 | přečteno 714x | magdalena.bulirova
load