Pryčhledy

Pryčhledy
  • Pryčhledy

Na území bývalého panství Zvířetického se nacházejí dvě ve středověku zaniklé vsi. Zatímco poloha Vesců uprostřed polí nedaleko Zvířetického hradu je dodnes velmi dobře patrná, o tom, kde se nacházela obec Pryčhledy, se můžeme dodnes pouze dohadovat. V úvahu přicházejí v podstatě dvě lokalizace, a to buď někde v místech dnešních polí směrem k myslivně Na Holi blíže Bítouchovu nebo - podle pana Bednáře - nedaleko osady Předlíška u Hrdlořez, v sousedství zaniklého hradiště lidu lužické kultury. Usuzuje tak především podle její jména: "Pryč hleděti" nám napovídá, že ves musela ležet v takovém místě, odkud je široký rozhled, především pryč, ven z panstí. Protože hranice zvířetického panství probíhala pravděpodobně malý kousek za myslivnou na Holi, jeví se nám vzhledem k dalekému výhledu v rovinatých polích umístění u Předlíšky jako pravděpodobné. Jak Pryčhledy, tak Vesců zanikly pravděpodobně v souvislosti s morovými ranami, které byly ve středověku častou příčinou zánikou sídlišťních aglomerací, která už mnohy nikdy nebyla obnovena.

Rozhodnete-li se navštívit tato místa, doporučuji hlavně pro výlet na kole polní cestu z Bítouchova, (nejprve po zelené, dále pokračovat rovně směrem k myslivně na Holi a dále), odkud je v létě nádherný výhled na Bezděz. Druhou možností je vyjet autem až do Hrdlořez a odkud pak pěšky až k Předlíšce. Odtud je nutné překonat ještě kukuřičné pole vedoucí k lesíku, což není v letních měsících nic zvláště příjemného, proto doporučujeme nechat výlet třeba na jaro nebo podzimní období. Pole je rozděleno výběžkem lesa rozděleno na dvě části, Pryčhledy jsou situovány vlevo na straně Předlíšky, akropole hradiště pak přímo na protější straně lesíku. Potenciálně (a ze zkušenosti vlastně i prakticky) je také možné zdolat kopec ze silnice na Debř a vyškrábat se po lesním svahu k poli z opačné strany, což je však počin pro vyloženě dobrodružné povahy...
autor a foto: Vojtěch Dvořák
17.3.2007 20:47:03 | přečteno 1087x | magdalena.bulirova
load