Zřícenina Zvířetice

Zvířetice

Mocné feudální sídlo pánů ze Zvířetic, jehož dějiny jsou od prvopočátků osídlování Bakovska spjaty s naším krajem hledí už po sedm století do údolí řeky Jizery jako mlčenlivý svědek zašlých časů. Však byl také cílem mnoha poutníků a výletníků romantického 19. století včetně barda Karla Hynka Máchy, který nám dokonce stav hradu ze 30. let zachoval na své kresbě. Panorama hradní zříceniny lákalo však i další malíře a rytce, proto se nám zachovalo mnoho vypodobení stavu hradu od první třetiny 19. století až dodnes.

Zvířetice byly založeny kolem roku 1300 nejvyšším purkrabím Zdislavem z Lemberka. Jeho synové Heřman a Markvart se již píší po Zvířeticích. Zdislav, Petr a Václav ze Zvířetic podepsaly roku 1415 stížný list proti upálení mistra Jana Husa. Je spíše nepravděpodobné, že by byl hrad Zvířetice nucen v husitských válkách čelit ozbrojené moci, i když v urbáři z roku 1669 se dočteme, že byly zavezeny „vrchy a doly někdy od nějakého kluka Žižky před zámkem vyhozené". Jednalo se pravděpodobně o obléhací opevnění před hradem, ale je nejisté, zda vzniklo ve spojení s Žižkovým vojskem. Po husitských válkách se páni ze Zvířetic stávají straníky Jiříka z Poděbrad.

V držení pánů ze Zvířetic je hrad až do roku 1504, kdy ho Petr prodává Václavovi Sezimovi z Ústí.

Ve své základní podobě měl hrad pouze jeden (starý) palác na nejchráněnější straně k Jizeře, jinak jen obvodové zdivo s věžemi - menší na severozápadní a velkou na severovýchodní straně. Ta se nazývala bergfried a sloužila jako případné poslední útočiště obránců hradu i jako pozorovatelna. Nejméně chráněné místo zástavby - vchod - se nacházel při menší věži v severovýchodním nároží. Předhradí a vlastní jádro hradu odděloval příkop s padacím mostem. Příkop byl vyzděný, jak je ještě dnes patrné. To svědčí o bohatství a významu hradu, neboť zděný příkop byl ve středověku podstatně méně častý než obyčejný zeminný. V něm byla nejspíše umístěna voda, fungoval tedy jako cisterna. Pro tyto účely musel být na obou svých koncích přepažen, jak je ještě dnes zřetelně patrné.

Za Sezimů byla zahájena pozdně gotická úprava. V této době vzniklo jihozápadní křídlo zámku, které bylo propojeno se starým palácem i druhou nárožní věží. Vstup s brankou pro pěší byl přeložen do míst při patě hlavní věže, kde je dodnes.

Roku 1528 získává panství Jan z Vartemberka (pán na Českém Dubě), kterému se však pro účast na stavovském spiknutí většina majetku (vyjma právě zvířetického panství, které však přechází do lenního držení). V 1556 dosáhl Adam možnosti jeho prodeje svým příbuzným z kamenické větve: Jindřichovi, Abrahamovi, Janovi z Vartemberka.

Ve druhé polovině 16. století nastává renesanční přestavba a Zvířetice se mění v opevněný zámek s obvodovou zástavbou budov. Jihozápadní část starého paláce a pozdně gotické křídlo bylo spojeno dvoukřídlou arkádovou chodbou. Vzniklo také dlouhé severovýchodní renesanční křídlo z pálených cihel a renesanční kaple v jihovýchodním rohu. Sladovna na předhradí pochází z roku 1570 a souvisí s přítomností šlechtického pivovaru v prostorách hradu.

Po Janu Vlkovi z Kvítkova získává Zvířetice jako konfiskát Albrecht z Valdštejna, který je ovšem hned po roce prodává svému příbuznému Maximilánovi. V druhé polovině sedmnáctého a v osmnáctém století sloužil objekt už jen správě panství jako sídlo vrchnostenských úřadů. Po požáru roku 1693 byl hrad ještě opraven, avšak po druhém zničujícím ohni v roce 1720 definitivně opuštěn - správa se stěhuje do bývalého cisterciáckého kláštera Hradiště nad Jizerou. Jak to bylo obvyklé, hrad byl rozebírán na stavební materiál a proto rychle chátral. Tak zaniklo především celé předhradí kromě sladovny. Ještě na Máchově kresbě a fotografií z konce 19. století můžeme vidět celou hradní věž. Její část se zřítila na přelomu 19. a 20. století. Ve 30. let byla Klubem českých turistů přeměněna v rozhlednu.

Zvířetice jsou hradem volně přístupným a pro svou velmi zajímavou dispozici se rozhodně vyplatí jejich návštěva. Z hradní věže je nádherný výhled na vrch Baba a na opačné straně až na hrad Bezděz.
autor a foto: Vojtěch Dvořák 

Hrad Zvířetice

Hrad Zvířetice

Hrad Zvířetice

 
Hrad Zvířetice

Hrad Zvířetice

 
Hrad Zvířetice

Hrad Zvířetice

 
Hrad Zvířetice

Hrad Zvířetice

 
Hrad Zvířetice

Hrad Zvířetice

 
 
17.3.2007 23:12:48 | přečteno 5472x | magdalena.bulirova
load