Snažíme se zlepšit kvalitu vody pro koupání

Jaká opatření byla letos přijata pro zlepšení kvality vody ve Volnočasovém areálu?

Dne 13. 05. 2016 byla provedena 1. aplikace ABT (ošetření přípravkem AquaBioTop).

Dle monitorovacího kalendáře pro koupací sezonu roku 2016 byly od 16. 05. zdravotním ústavem prováděny odběry vody, které byly Krajskou hygienickou stanicí vyhodnoceny jako zelené sluníčko, bohužel ne modré, což znamená, že již od prvopočátku jsme neměli zcela nezávadnou vodu s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.

Dne 27. 05. proběhla aplikace perkarbonátu sodného, poté, dne 16. 06. provedena 2. aplikace ABT, až do 27. 06. jsme měli zelené sluníčko.

Od 11. 07. se dle KHS zhoršila jakost vody - žluté sluníčko, to znamená mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů, po koupání se doporučuje osprchovat.

Dne 19. 07. byla provedena 3. aplikace ABT, poté, dne 25. 07. byl proveden rozbor vody, voda byla stále mírně zhoršená (žluté sluníčko).

Dne 01. 08. 2016 byl proveden rozbor vody s tím, že voda není vhodná ke koupání (červené sluníčko), tj. po 14 dnech od 3. aplikace ABT. Bylo teplo, vodní plochu využívali návštěvníci VA, voda byla prokysličována, tak jak bylo doporučeno dodavatelem ABT.

Dne 06. 08. byla aplikována 4. dávka ABT, počasí se zhoršilo, nikdo se nekoupal, voda byla stále nevhodná pro koupání (červené sluníčko).

Následně se počasí zlepšilo, najednou se zlepšila i kvalita vody, což vykazují rozbory vody ze dne 15. 08. a 22. 08., kdy voda je pouze mírně zhoršená (žluté sluníčko).

Přípravky na úpravu vody město stály 27. 951,-Kč, rozbory vody pak cca 26. 000,- Kč, v loni 35. 000,-Kč. Ještě před koncem léta bude ve VA proveden chemický rozbor povrchové vody, který snad detailně určí příčiny zhoršené kvality vody.

Co dále? Jak zlepšit kvalitu vody?…to budou otázky, kterými se budeme prioritně zabývat.


Blanka Reslová,
Referent odboru správy majetku města
22.9.2016 11:47:46 | přečteno 381x | magdalena.bulirova
load