Zvířetice Vision 21: Záchrana Zvířetic pokračuje

Záchrana Zvířetic pokračuje

Během léta jsme zajistili stabilitu a bezpečnost dalších míst areálu.

Milí přátelé Zvířetic,

mise za záchranu ztraceného zámku Zvířetice pokračuje i v letošním výročním roce, kdy si připomínáme 300 let existence zříceniny. Již na jaře proběhla plánovaná oprava celé čelní hradby u vstupní brány a příčné příkopové zdi. Během léta se nám navíc podařilo operativně naplánovat i uskutečnit celý další velký projekt – tesařské zajištění nejohroženějších míst zříceniny, u nichž hrozí možnost poškození či sesuvu v krátkodobém časovém horizontu. Soustředili jsme se především na místa v renesančním paláci (křídlo podél příkopu) s mnoha cennými architektonickými prvky (nadpraží, římsy oken). Tesařské konstrukce jsou velmi precizně zpracovány, za což jsem rád především.

Abychom co nejméně narušili estetiku místa, zajistili jsme i nátěr všech konstrukcí do jednotné kovové barvy. Výdřevy v areálu zůstanou na přechodnou dobu (1-2 roky), než budeme mít připraveny definitivní stabilizační projekty na jednotlivá místa. Zajistí nám tak potřebnou „chvíli“ klidu a návštěvníkům bezpečný pohyb.

Jsem moc rád, že se projekt podařilo uskutečnit v krátkém čase a velmi dobré kvalitě. Příští rok nás čekají další záchranné výzvy, na které se již těším; Zvířetice za to stojí!

Vojtěch Dvořák, vedoucí projektu Zvířetice Vision 21


Záchrana Zvířetic pokračuje

Záchrana Zvířetic pokračuje

Záchrana Zvířetic pokračuje

 
Záchrana Zvířetic pokračuje

Záchrana Zvířetic pokračuje

 
Záchrana Zvířetic pokračuje

Záchrana Zvířetic pokračuje

 
 
22.9.2020 7:11:08 | přečteno 170x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load