Zpravodaj Bakovsko

Bakovsko

Zpravodaj Bakovsko je měsíčník. Vychází v nákladu 1900 ks v barevném provedení.

Distribuce

Je distribuován Českou poštou do každé domácnosti v Bakově n. J. a spádových obcích zdarma. Dále zpravodaj distribuován i v obci Nová Ves u Bakova nad Jizerou. 

Jelikož je zpravodaj poštou považován za „letákovou zásilku", může se stát, že nebude doručen do domácností, kde si občané tyto zásilky doručovat nepřejí. V tom případě nás neváhejte kontaktovat a pokusíme se zjednat u distributora nápravu.

Inzerce a příspěvky

Příspěvky a inzerci přijímáme v elektronické podobě na adrese bakovsko@bakovnj.cz ve formátu pdf a jpg, popř. word, excel.

Větší přílohy lze zaslat přes datové úložiště (např. www.uschovna.cz). Zveřejněním inzerce nesmí dojít k dotčení cti, důstojnosti, soukromí, dobré pověsti nebo jinak porušit právo fyzické či soukromé osoby. 

V Bakovsku je vymezen prostor pro články zastupitelů města Bakov nad Jizerou, a to v souladu s ustanovením § 4 a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Toto ustanovení vstoupilo v účinnost dne 1. 11. 2013. Dle uvedeného ustanovení je vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku mimo jiné povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku. 

Tyto články jsou subjektivními názory jednotlivých zastupitelů. Šéfredaktor a vedení města neodpovídají za jejich obsah. Články neprochází jazykovou korekturou. 

Ostatní články s politickou tématikou se ve zpravodaji nezveřejňují.

U všech článků musí být uvedeno jméno autora.

Formáty a ceník inzerce

formát

šířka x výška

cena

občanská inzerce

vzpomínky, gratulace (za 300 znaků)

100 Kč

celá strana

194 x 268 mm (na výšku)

4.850 Kč

1/2 strany 

194 x 129 mm (na šířku)

2.450 Kč

1/4 strany

95 x 129 mm (na výšku)

1.250 Kč

1/8 strany

95 x 62,5 mm (na šířku)

500 Kč

  • Uvedené ceny jsou vč. platné sazby DPH.
  • Schváleno RaM dne 13.01.2021 usnesením č. R904/1-2021 
  • Cenu za inzerci lze uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ nebo převodním příkazem (po obdržení fakturačních údajů bude vystavena a zaslána faktura).

Termíny vydání zpravodaje

  • Termín vydání a uzávěrky je uveden vždy v tiráži posledního vydaného čísla.

Plánované termíny pro rok 2021

Vydání

Uzávěrka

Termín
distribuce

Vydání

Uzávěrka

Termín
distribuce

leden - únor

26.1.

10.2.

červenec - srpen

6.7.

21.7.

březen

2.3.

17.3.

září

7.9.

22.9.

duben

6.4.

21.4.

říjen

5.10.

20.10.

květen

4.5.

19.5.

listopad

2.11.

18.11.

červen

1.6.

16.6.

prosinec

30.11.

15.12.