Bártl Vlastimil, Mgr

Mgr. Vlastimil Bártl

Funkce:Vedoucí odboru správy majetku a investic
Umístění:budova Mírové náměstí 208 -> podlaží snížené přízemí -> dveře 003 -> dveře 005
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starostka města -> Vedení úřadu -> Tajemnice -> Odbory MěÚ -> Odbor správy majetku a investic -> Vedoucí odboru správy majetku a investic
E-mail:bartl@bakovnj.cz
Telefon: +420 326 214 024
Mobilní telefon: +420 703 151 835