Pěničková Daniela

Daniela Pěničková

Funkce:Propagační a obchodní referent Volnočasového areálu
Umístění:budova Volnočasový areál
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starostka města -> Vedení úřadu -> Tajemnice -> Odbory MěÚ -> Odbor správy majetku a investic -> Vedoucí odboru správy majetku a investic -> Oddělení bytového a nebytového fondu -> Vedoucí oddělení bytového a nebytového fondu -> Propagační a obchodní referent Volnočasového areálu
E-mail:penickova@bakovnj.cz
Telefon: +420 703 486 669