Štučková Jiřina, Bc

Bc. Jiřina Štučková

Funkce:Tajemnice
Umístění:budova Mírové náměstí 208 -> podlaží 1. -> dveře 101 -> dveře 102
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starostka města -> Vedení úřadu -> Tajemnice
E-mail:stuckova@bakovnj.cz
Telefon: +420 326 214 035