Holcová Dana

Dana Holcová

Funkce:Asistentka rady a zastupitelstva města
Umístění:budova Mírové náměstí 208 -> podlaží 1. -> dveře 101 -> dveře 103
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starostka města -> Vedení úřadu -> Tajemnice -> Odbory MěÚ -> Odbor správní -> Vedoucí správního odboru; šéfredaktorka zpravodaje Bakovsko -> Asistentka rady a zastupitelstva města
E-mail:holcova@bakovnj.cz
Telefon: +420 326 214 026