Chládková Eva, Bc

Bc. Eva Chládková

Funkce:Knihovník
Umístění:budova Mírové náměstí 84
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starostka města -> Vedení úřadu -> Tajemnice -> Městská knihovna -> Vedoucí knihovny -> Knihovník
E-mail:chladkova@bakovnj.cz
Telefon: +420 326 781 179