Runčík Jakub, Bc

Bc. Jakub Runčík

Funkce:Správce IT a komunikačních technologií
Umístění:budova Mírové náměstí 12
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starostka města -> Vedení úřadu -> Tajemnice -> Odbory MěÚ -> Odbor správní -> Vedoucí správního odboru; šéfredaktorka zpravodaje Bakovsko -> Správce IT a komunikačních technologií
E-mail:runcik@bakovnj.cz
Telefon: +420 703 406 840