Kosařová Eva

Eva Kosařová

Funkce:Pracovník TIC
Umístění:budova Podhradí 14
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starostka města -> Vedení úřadu -> Tajemnice -> Turistické informační centrum -> Pracovník TIC
E-mail:info@zviretice.cz
Telefon: +420 326 210 230