Halámka Jiří

Jiří Halámka

Funkce:Správce hřišť a městských budov
Umístění:budova Mírové náměstí 12
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starostka města -> Vedení úřadu -> Tajemnice -> Odbory MěÚ -> Odbor správy majetku a investic -> Vedoucí odboru správy majetku a investic -> Oddělení bytového a nebytového fondu -> Vedoucí oddělení bytového a nebytového fondu -> Správce hřišť a městských budov
E-mail:halamka@bakovnj.cz
Telefon: +420 703 187 428