Bedřich Vrabec

Funkce:Vedoucí technické čety
Umístění:budova Mírové náměstí 12
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starostka města -> 1. Místostarosta -> Technická četa -> Vedoucí technické čety
E-mail:vrabec@bakovnj.cz
Telefon: +420 705 625 637