Šmachová Kateřina

Kateřina Šmachová

Funkce:Vedoucí oddělení bytového a nebytového fondu
Umístění:budova Mírové náměstí 208 -> podlaží snížené přízemí -> dveře 003 -> dveře 004
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starostka města -> Vedení úřadu -> Tajemnice -> Odbory MěÚ -> Odbor správy majetku a investic -> Vedoucí odboru správy majetku a investic -> Oddělení bytového a nebytového fondu -> Vedoucí oddělení bytového a nebytového fondu
E-mail:smachova@bakovnj.cz
Telefon: +420 326 214 029