Roman Dvořák

Funkce:Správce VČAS
Umístění:budova Volnočasový areál
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starostka města -> Vedení úřadu -> Tajemnice -> Odbory MěÚ -> Odbor správy majetku a investic -> Vedoucí odboru správy majetku a investic -> Oddělení bytového a nebytového fondu -> Vedoucí oddělení bytového a nebytového fondu -> Správce VČAS