Bulířová Magdalena

Magdalena Bulířová

Funkce:Vedoucí správního odboru; šéfredaktorka zpravodaje Bakovsko
Umístění:budova Mírové náměstí 208 -> podlaží 1. -> dveře 101 -> dveře 104
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starostka města -> Vedení úřadu -> Tajemnice -> Odbory MěÚ -> Odbor správní -> Vedoucí správního odboru; šéfredaktorka zpravodaje Bakovsko
E-mail:bulirova@bakovnj.cz
Telefon: +420 728 716 121