Halířová Monika

Monika Halířová

Funkce:Projektový pracovník
Umístění:budova Mírové náměstí 84
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starostka města -> Vedení úřadu -> Tajemnice -> Odbory MěÚ -> Odbor správní -> Vedoucí správního odboru; šéfredaktorka zpravodaje Bakovsko -> Projektový pracovník
E-mail:halirova@bakovnj.cz
Telefon: +420 703 406 842