Zajícová Alena

Alena Zajícová

Funkce:Matrika, evidence obyvatel
Umístění:budova Mírové náměstí 208 -> podlaží přízemí -> dveře 002
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starostka města -> Vedení úřadu -> Tajemnice -> Odbory MěÚ -> Odbor správní -> Vedoucí správního odboru; šéfredaktorka zpravodaje Bakovsko -> Matrika, evidence obyvatel
E-mail:zajicova@bakovnj.cz
Telefon: +420 326 214 027