Reslová Blanka

Blanka Reslová

Funkce:Správa budov a objektů města (bytové a nebytové hospodářství); Pronájem objektů
Umístění:budova Mírové náměstí 208 -> podlaží snížené přízemí -> dveře 003 -> dveře 004
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starostka města -> Vedení úřadu -> Tajemnice -> Odbory MěÚ -> Odbor správy majetku a investic -> Vedoucí odboru správy majetku a investic -> Oddělení bytového a nebytového fondu -> Vedoucí oddělení bytového a nebytového fondu -> Správa budov a objektů města (bytové a nebytové hospodářství); Pronájem objektů
E-mail:reslova@bakovnj.cz
Telefon: +420 326 214 022