Šlechtová Anna

Anna Šlechtová

Funkce:Silniční hospodářství; Stavební úřad
Umístění:budova Mírové náměstí 208 -> podlaží 2. -> dveře 201
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starostka města -> Vedení úřadu -> Tajemnice -> Odbory MěÚ -> Odbor stavební a ŽP -> Vedoucí odboru stavebního a ŽP -> Silniční hospodářství; Stavební úřad
E-mail:slechtova@bakovnj.cz
Telefon: +420 326 214 036