Pavlíková Miroslava, Bc

Bc. Miroslava Pavlíková

Funkce:Podatelna; Správa pohřebišť; Rozhlas; Ztráty a nálezy; Czech Point
Umístění:budova Mírové náměstí 208 -> podlaží přízemí -> dveře 002
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starostka města -> Vedení úřadu -> Tajemnice -> Odbory MěÚ -> Odbor správní -> Vedoucí správního odboru; šéfredaktorka zpravodaje Bakovsko -> Podatelna; Správa pohřebišť; Rozhlas; Ztráty a nálezy; Czech Point
E-mail:pavlikova@bakovnj.cz
Telefon: +420 326 214 020