Kastnerová jana, Ing

Ing. Jana Kastnerová

Funkce:Mzdová účetní; Personalistika
Umístění:budova Mírové náměstí 208 -> podlaží přízemí -> dveře 001
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starostka města -> Vedení úřadu -> Tajemnice -> Odbory MěÚ -> Finanční odbor -> Vedoucí finančního odboru -> Mzdová účetní; Personalistika
E-mail:kastnerova@bakovnj.cz
Telefon: +420 326 214 039