Grűnwald Václav

Václav Grűnwald

Funkce:Místostarosta
Umístění:budova Mírové náměstí 208 -> podlaží 1. -> dveře 101 -> dveře 103
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starosta města -> Místostarosta
E-mail:grunwald@bakovnj.cz
Telefon: +420 326 214 030