Veselý Václav, Ing

Ing. Václav Veselý

Funkce:Vedoucí finančního odboru
Umístění:budova Mírové náměstí 208 -> podlaží přízemí -> dveře 001
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starosta města -> Vedení úřadu -> Tajemnice -> Odbory MěÚ -> Finanční odbor -> Vedoucí finančního odboru
E-mail:vesely@bakovnj.cz
Telefon: +420 326 214 033