Gabriela Tomková

Funkce:Správce pohřebišť
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starosta města -> Místostarosta -> Technická četa -> Vedoucí technické čety -> Správce pohřebišť
E-mail:hrbitov@bakovnj.cz
Telefon: +420 735 795 886