Čermáková Iveta

Iveta Čermáková

Funkce:Pokladna; Místní poplatky
Umístění:budova Mírové náměstí 208 -> podlaží přízemí -> dveře 001
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starostka města -> Vedení úřadu -> Tajemnice -> Odbory MěÚ -> Finanční odbor -> Vedoucí finančního odboru -> Účetní -> Pokladna; Místní poplatky
E-mail:cermakova@bakovnj.cz
Telefon: +420 326 214 034