Janda Václav

Václav Janda

Funkce:Vedoucí technické čety
Umístění:budova Mírové náměstí 12
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starosta města -> Místostarosta -> Technická četa -> Vedoucí technické čety
E-mail:janda@bakovnj.cz
Telefon: +420 607 986 494