Králová Jana, DiS.

Jana Králová, DiS.,

Funkce:Účetní
Umístění:budova Mírové náměstí 208 -> podlaží přízemí -> dveře 001
Pracovní zařazení:Zastupitelstvo města -> Rada města -> Vedení města -> Starostka města -> Vedení úřadu -> Tajemnice -> Odbory MěÚ -> Finanční odbor -> Vedoucí finančního odboru -> Účetní
E-mail:kralova@bakovnj.cz
Telefon: +420 326 214 033